Lördagen har på flera platser på Mallorca haft problem på grund av de stora mängder regn som fallit under natten och dagen. Vägar har blockerats av stenblock som fallit eller förstörts av vattenmängderna.