Palma har nu ett Salvador Dali-museum. Där finns 210 grafiska originalblad gjorda av Salvador Dalí (1904-89).
Verken hittas på Museo Can Morey de Santmartí i Gamla Stan, C/ Portella 9. www.museo-santmarti.es