Det har beslutats att göra om ytterligare en av gatorna i Santa Catalina till gågata. Gatan som ska göras om ligger mellan Carrer Sant Magí och Carrer Bayarte, intill Plaça Verge del Miracle.
Man har också också renovera trottoarerna på både Carrer Sant Magí och Carrer Vicari Antoni.