Många övergivna byggnader på Mallorca

apr 8, 2023 | Nyheter

Mallorca är en av de mest populära turistdestinationerna i Europa, men bortom de vackra stränderna och det blåa vattnet finns det en mörkare sida av ön. Enligt en nyligen publicerad artikel i Diario de Mallorca, finns det över 200 byggnader som har övergivits och lämnats att förfalla.

Det här är en oroande nyhet för Mallorcas invånare och besökare. Dessa övergivna byggnader kan orsaka säkerhetsproblem och negativt påverka den estetiska upplevelsen av ön. Dessutom är det slöseri med resurser eftersom dessa byggnader skulle kunna användas för att främja turismen och skapa fler arbetstillfällen på ön.

Enligt artikeln, har myndigheterna inte gjort tillräckligt för att lösa problemet med övergivna byggnader på ön. Fler insatser behövs för att ta hand om dessa byggnader och återanvända dem på ett sätt som gynnar samhället. Det är viktigt att ta ansvar för bevarandet av Mallorcas skönhet och kulturarv, samtidigt som man skapar en hållbar och blomstrande turistnäring på ön.

Att uppmärksamma detta problem är viktigt för att öka medvetenheten om situationen på Mallorca och uppmuntra åtgärder från myndigheterna och allmänheten. Vi alla har en roll att spela i att bevara Mallorcas skönhet och säkerställa att ön förblir en attraktiv destination för både invånare och besökare.

Källa: Diario de Mallorca – ”Mallorca tiene más de 200 edificios abandonados y sin terminar” (https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/04/08/mallorca-200-edificios-abandonados-terminar-85738818.html)