Cala Agulla

Cala Agulla ligger 1,8 km från Capdepera. Den här stranden, Cala Moltó och Cala Mesquida förklarades 1991 som naturområde: Natural d’ Especial Interes. Detta förklarar varför detta kustområde är så välbevarat och omges av en tallskog. Kusten är omgiven av låga steniga områden och finkornig sand, och det är det största sandområdet i kommunen. Strandens storlek ändras beroende på havsströmmar under året men är cirka 520 meter lång. Cala Agulla är den mest populära stranden bland de boende i Cala Ratjada.
Tillgängligheten med bil är lätt, på vägen mellan Capdepera och Cala Ratjada kör man av mot Cala Agulla som slutar med en betalningsparkering, öppet från 9:00-19:00.