Mollet de Can Tem des Café

Mollet de Can Tem des Cafè ligger 16 kilometer från Llucmajor mellan calonets de s’Almadrava och des Cap Alt och även nedanför byn Bellavista.
Den här stranden har blivit naturligt av att havet har delat upp sig i två små stränder åtskilda från varandra genom en stenig udde. Den högra delen är u-formad och inte särskilt djup (Calonet de s’Almadrava), medan den vänstra, Mollet de Can Tem des Café, även den u-formad är längre. Båda stränderna kännetecknas av stenar och grus, ingen sand.
Den här klippiga kusten är typisk för den södra och sydvästra delen av Mallorca börjar vid Cala Sant Antoni, som gränsar till vågbrytaren i Club Nautic s’Arenal och slutar vid det sandiga området i Sa Rapita (Campos). Sträckan mellan Punta de s’Arenal och sa Pesquera des Governador är full av branta klippor, ett resultat av vinden och havsströmmar.